מנהל תחום Global TEM - ייעוץ לייעול וחיסכון בהוצאות התקשורת בסניפי ארגונים בחו"ל. במסגרת העבודה שלי בחו"ל אני נחשף למאות ספקים, בעשרות מדינות, כאשר כל אחד מהם ייחודי ושונה במודל העסקי, בחבילות אותן הוא מציע ובתפיסה המשמשת בסיס להתנהלותו. המגוון הרב מביא לכך שבכל פרויקט אני זוכה ללמוד דברים חדשים, הכוללים היכרות עם תרבויות ארגוניות ועסקיות, היחשפות לתהליכי משא ומתן שונים והיכרות עם מאות אנשים. כאשר כל אדם שאני מכיר, מביא עמו חשיבה שונה ומרעננת, שמתיישבת היטב עם האמונה שלי בקשר בין-אישי כגורם מקדם ומפתח. אני אוהב לאתגר את עצמי לחשיבה מחוץ לקופסה, להעז ואף להיעזר ב"חוצפה" הישראלית היכן שהיא נדרשת.