סמנכ"לית בכירה למינהל ומשאבי אנוש ברשות האכיפה והגבייה